Handel akcjami to forma inwestycji, na którą cały czas decydują się kolejne osoby. Gra na giełdzie pozwala bowiem osiągnąć atrakcyjne zyski, jednak warto mieć świadomość, że wiąże się również z określonym poziomem ryzyka. Na czym dokładnie polega? Jak kształtuje się ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym akapicie.

Na czym polega gra na giełdzie?

Handel akcjami to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie, która polega na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. W tym miejscu warto podkreślić, że handel akcjami może przyjąć jedną z dwóch form, a mianowicie spekulacji (inwestowania krótkoterminowego) lub inwestowania długoterminowego. Obie strategie znacznie się od siebie różnią, jednak należy mieć świadomość, że zarówno jedna, jak i druga może być skuteczna. W obu przypadkach zysk osiągany jest dzięki wzrostowi wartości akcji, w związku z czym przed zakupem należy je odpowiednio wyselekcjonować. Co więcej, w przypadku inwestowania długoterminowego inwestor może również liczyć na wypłatę ewentualnej dywidendy, co pozwoli zwiększyć uzyskiwaną przez niego stopę zwrotu.

Handel akcjami – jak zacząć?

Decydując się na handel akcjami warto mieć świadomość, że grać na giełdzie może praktycznie każdy. Do zakupu akcji wymagane jest bowiem jedynie posiadanie konta maklerskiego, ponieważ rachunek otwierany u brokera pozwala przechowywać papiery wartościowe oraz obracać nimi. Broker pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem, a wybierając go należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Jest to bardzo ważne, ponieważ odpowiedni wybór brokera przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale także komfort inwestowania, czy bezpieczeństwo posiadanego kapitału. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze brokera? Kwestie te zostały przedstawione w artykule opisującym tajniki gry na giełdzie.

Gra na giełdzie – ryzyko

Jak wspomniano we wstępie handel akcjami wiąże się z określonym poziomem ryzyka, co wynika przede wszystkim z faktu, że w przypadku tego typu inwestycji nie ma mowy o ochronie kapitału. W efekcie inwestor może nie tylko pomnożyć swój majątek, ale również go utracić. Dlatego też bardzo istotne jest ograniczanie ryzyka, co przekłada się na skuteczność inwestycji. W jaki sposób to robić? Przede wszystkim opierając wszystkie decyzje inwestycyjne na rzetelnych analizach oraz wiarygodnych danych. Bardzo ważne jest także systematyczne zdobywanie nowej wiedzy oraz poszerzanie posiadanego doświadczenia, które najlepiej zdobywać w praktyce. Bardzo istotna jest także umiejętność odpowiedniego zarządzania posiadanym budżetem, a także wyłączenia emocji, które nie są dobrym doradcą w trakcie inwestowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że handel akcjami to forma inwestycji dla osób, które pragną osiągnąć wysokie zyski, a zarazem akceptują określony poziom ryzyka. Istotna w tym przypadku jest świadomość tego, że nie występuje żaden poziom ochrony kapitału, a co za tym idzie podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych może przyczynić się nawet do jego całkowitej utraty.

O autorze

dawkawiedzy

Spora dawka wiedzy, porad i inspiracji z dziedziny finansów, rodziny, pracy, kulinariów czy technologii.

Zostaw komentarz