Rozliczenie PIT-28 2022 dotyczy wszystkich przychodów tych podatników, którzy zadecydowali o rozliczeniu się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto wiedzieć, że ten rodzaj rozliczenia dedykowany jest wszystkim podatnikom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych a także podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym stosunku. Jak rozliczyć PIT 28? Formularz należy wypełniać jako PIT-28 – firma oraz PIT-28 najem.

PIT-28 2023 lub PIT-28S – kogo dotyczy?

Podatnicy są zobowiązani do złożenia PIT-28 wzór kiedy:

  • zawiadomili do 20 dnia miesiąca, który następował po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego lub na jego koniec, jeśli ten rodzaj dochodu został uzyskany w grudniu – poprzez CEiDG-1,
  • dokonali wpłaty na swój mikrorachunek podatkowy z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego, z zastrzeżeniem, że będzie to pierwsza płatność w danym roku z tytułu podatku za ten rodzaj przychodów

Jeśli podatnik w poprzednich latach korzystał z ryczałtu, nie rezygnując z tej formy opodatkowania – dodatkowe oświadczenie nie będzie wymagane. PIT-28 obowiązuje:

  • osoby prowadzące jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczaną na podstawie ryczałtu,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, spółki cywilnej opodatkowanej ryczałtowo,
  • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PITax.pl to nowoczesne narzędzie do ochrony finansów

PITax.pl zadba o Twoje finanse

PIT-28 wzór – nowy termin wysyłki deklaracji

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu zmianie uległ termin składania niektórych rocznych rozliczeń podatkowych PIT-28 druk. Jeśli chodzi o deklarację ryczałtową druk PIT 28, od 2023 roku, będzie tak jak PIT-37 składana do ostatniego dnia kwietnia – w 2023 roku do 2 maja.

O co chodzi z PIT-36 w 2023 roku?

Na podstawie przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo, mają możliwość zmiany rozliczania w 2022 roku z ryczałtu na skalę. Powinni to robić w czasie rocznych rozliczeń podatku PIT, składając zamiast deklaracji PIT-28 druk PIT-36.

 

Zmiana formy opodatkowania najmu prywatnego

Należy pamiętać, że na zasadach Polskiego Ładu podatnicy rozliczający najem prywatny ryczałtowo w 2022 roku mogą dokonać zmiany na skalę. Zatem pojawia się pytanie do kiedy PIT 28 należy złożyć? Skorzystanie z 12 % za cały 2022 rok jest możliwe, jeśli podatnik zawiadomi o tym urząd skarbowy w terminie do 2 maja 2023 roku. Podatnik po zakończeniu roku powinien rozliczyć najem na druku PIT-36 zamiast PIT-28 – składając tego typu zeznanie w terminie do 2 maja.

PIT 28 2022 – od kiedy i jak ma być rozliczony? – rozliczenie ryczałtowe

Interesuje nas PIT 28 2022 od kiedy go wysyłamy? Jeśli podatnik rozliczający się ryczałtowo przechodzi na skalę podatkową, rozliczając przychody z 2022 roku nie może tego zrobić na dotychczasowym druku PIT-28. W przypadku dokonania zmiany tej formy opodatkowania, podatnicy którzy prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą rozliczyć się na deklaracji PIT-36, zamiast dotychczasowej PIT-28.

Deklaracja VAT 7 nazywana potocznie PIT 7 jest deklaracją podatkową sporządzaną przez przedsiębiorcę i składaną w ciągu roku do właściwego urzędu skarbowego. Aby wykluczyć ryzyko pomyłki, warto ten obowiązek zlecić kompetentnym księgowym dbającym o poprawność zapisów w formularzu VAT 7.

Czego nie odliczą ryczałtowcy?

Podatnik rozliczający się ryczałtowo nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. W zamian mogą liczyć na niższą stawkę podatku oraz odliczenia:

  • składki ZUS
  • ulgi abolicyjnej
  • ulg odliczanych od dochodu i odliczenia innego typu

Ryczałtowcy nie odliczą ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX, ulgi B+R – chyba, że są w posiadaniu innych źródeł przychodów, które są rozliczane na innych deklaracjach. Podatnik, który jest opodatkowany różnorodnymi stawkami ryczałtu, dokonują odliczeń od każdego rodzaju przychodu adekwatnie do poszczególnych przychodów opodatkowanych w ogólnej kwocie przychodów. Stawkę ryczałtu określa stosunek odpowiednia stawka – do rodzaju działalności.

Podsumowując – dobra wiadomość dla wszystkich firm i podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu jest taka, że wydłużeniu uległ czas na rozliczenie zeznania podatkowego. Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu, podatnicy ryczałtowi po raz pierwszy rozliczą się w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Natomiast w poprzednich latach był to koniec lutego. Jeśli na skutek pomyłki zamiast PIT-36 podatnik złoży PIT- 28 wówczas straci prawo do opodatkowania przychodów na zasadach ogólnych w 2022 roku.

Pamiętaj, by podczas wysyłania PIT 28 do Ministerstwa Finansów pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, będące potwierdzeniem wysłania formularza PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O autorze

dawkawiedzy

Spora dawka wiedzy, porad i inspiracji z dziedziny finansów, rodziny, pracy, kulinariów czy technologii.

Zostaw komentarz